pole

pole
pole {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, lm D. pól {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obszar ziemi przeznaczony do uprawiania na nim roślin; rola, grunt, ziemia uprawna': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pracować, siać na polu. Uprawiać na polu zboże. Żyzne pole. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'teren przeznaczony do prowadzenia na nim jakiejś działalności; plac, obszar': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pole naftowe. Pole minowe. Pole bitwy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dziedzina działania; niwa, domena, branża': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mieć osiągnięcia na polu techniki. Działać na polu społecznym. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'powierzchnia wyodrębniona kolorem, zazwyczaj o geometrycznym kształcie, tło': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pole herbowe. Pole obrazu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}fiz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'obszar, w którym każdemu punktowi przyporządkowana jest pewna wartość określonej wielkości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pole elektryczne. Pole magnetyczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}mat. {{/stl_8}}{{stl_7}}'liczba rzeczywista nieujemna, przyporządkowana ograniczonej figurze płaskiej lub powierzchni w przestrzeni': {{/stl_7}}{{stl_10}}Obliczyć pole figury. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_8}}sport. {{/stl_8}}{{stl_7}}'część boiska wyznaczona liniami, której przyporządkowane są przepisy dotyczące zachowania zawodników': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pole karne. Pole bramkowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_8}}sport. {{/stl_8}}{{stl_7}}'kwadrat na szachownicy (biały lub czarny) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ustawić figury na polach. Pole 3B.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}na pole; na polu; szukaj wiatru w polu; ustąpić pola [placu]; wywieść [wyprowadzić] {{/stl_10}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w pole; z pola {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • pôle — pôle …   Dictionnaire des rimes

  • Pole — Pole …   Deutsch Wörterbuch

  • pôle — [ pol ] n. m. • 1230; lat. polus, gr. polos, de polein « tourner » 1 ♦ Astron. Chacun des deux points de la sphère céleste formant les extrémités de l axe autour duquel elle semble tourner. « Le ciel paraît tourner sur deux points fixes, nommés… …   Encyclopédie Universelle

  • Pole — may refer to:Cylindrical object*A solid cylindrical object with length greater than its diameter e.g: **Barber s pole, advertising a barber shop **Danish pole, a circus prop **Firemen s pole, a wooden pole or a metal tube or pipe installed… …   Wikipedia

  • Pole — Pole, n. [As. p[=a]l, L. palus, akin to pangere to make fast. Cf. {Pale} a stake, {Pact}.] 1. A long, slender piece of wood; a tall, slender piece of timber; the stem of a small tree whose branches have been removed; as, specifically: (a) A… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Pole — Pole, n. [L. polus, Gr. ? a pivot or hinge on which anything turns, an axis, a pole; akin to ? to move: cf. F. p[^o]le.] 1. Either extremity of an axis of a sphere; especially, one of the extremities of the earth s axis; as, the north pole. [1913 …   The Collaborative International Dictionary of English

  • pole — pole1 [pōl] n. [ME < OE pal < L palus, PALE2] 1. a long, slender piece of wood, metal, etc. usually rounded [a tent pole, flagpole, fishing pole] 2. a tapering wooden shaft extending from the front axle of a wagon or carriage and attached… …   English World dictionary

  • Pole — bezeichnet: den Singular der Einwohner von Polen, siehe Polen (Ethnie) die niederdeutsche Form des Vornamen Paul das Musikprojekt des Berliner Musikers Stefan Betke, siehe Pole (Musik) das alte englische Längenmaß: 5,029 Meter. die verkürzte… …   Deutsch Wikipedia

  • pole — Ⅰ. pole [1] ► NOUN 1) a long, slender rounded piece of wood or metal, typically used as a support. 2) a wooden shaft at the front of a cart or carriage drawn by animals and attached to their yokes or collars. ► VERB ▪ propel (a boat) with a pole …   English terms dictionary

  • Pole — Pole, v. t. [imp. & p. p. {Poled}; p. pr. & vb. n. {Poling}.] 1. To furnish with poles for support; as, to pole beans or hops. [1913 Webster] 2. To convey on poles; as, to pole hay into a barn. [1913 Webster] 3. To impel by a pole or poles, as a… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”